VYNO UŽSAKYMŲ ATSIĖMIMAS IR PRISTATYMAS

  1. Nedelsiant po vyno užsakymo „Vyno Valanda“ internetinėje parduotuvėje patvirtinimo, prekes asmenys, kuriems jau virš 20 metų, atsiimti gali nurodytu adresu: „Drobės Fabrikas“, Drobės g. 62, LT-45188 Kaunas

  2. Šiuo adresu mane rasite  II - VI 12:00 – 18:00 val., susisiekite prieš atvykstant: +370 685 72 752, Agnė B.
  3. Vyno užsakymus viršijančius 100,00 eur pristatyti galiu Jums patogiu adresu. Susisiekite telefonu arba el. paštu info@vynovalanda.com prieš atliekant vyno užsakymą „Vyno Valanda“ internetinėje parduotuvėje.

  4. Atliekant vyno užsakymą „Vyno Valanda“ internetinėje parduotuvėje taip pat suteikiama galimybė naudotis kurjerių paslaugomis, kurių 3,50 eur kaina yra įtraukiama prieš užsakymo patvirtinimą. Prekės kurjeriui paruošiamos per 1 – 2 d. nuo užsakymo patvirtinimo. „Vyno Valanda“ yra atleidžiama nuo atsakomybės dėl kurjerių paslaugų kokybės.

  5. Prekes įteikiantis asmuo turi teisę pareikalauti, kad prekes atsiimantis asmuo pateiktų identitą ir amžių patvirtinantį dokumentą.

  6. Jei priėmęs prekes Pirkėjas pastebi neatitikimą su „Vyno Valanda“ internetinėje parduotuvėje patvirtintu užsakymu, turi teisę nedelsiant (ne vėliau kaip per 24 val.) apie tai informuoti Pardavėją elektroniniu paštu (prisegant neatitikimą įrodančias nuotraukas, nurodant užsakymo numerį, prekių pavadinimus ir kiekį, grąžinimo priežastį). Pardavėjas, įvertinęs gautą elektroninį laišką, nedelsiant (ne vėliau kaip per 24 val.) įsipareigoja susisiekti su Pirkėju ir padengti neatitinkančių ir / arba netinkamos kokybės prekių grąžinimo kurjeriu išlaidas tuo atveju kai prašymas yra tenkinamas.

  7. Pirkėjui tenkinamai grąžinus užsakymą neatitinkančias prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už jas sumokėtus pinigus per 14 dienų nuo jų gavimo datos. Pardavėjas pasilieka teisę visų pirma pasiūlyti Pirkėjui pakeisti grąžintas prekes užsakymą atitinkančiomis prekėmis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsniu.

  8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklėmis, visi nesutarimai, kilę dėl jų vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos Įstatymų nustatyta tvarka. Patirti nuostoliai atlyginami Lietuvos Respublikos Teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias nuostatas ir taisykles vykdymo tik tuo atveju, kai jų įvykdyti neįmanoma dėl nuo Šalių valios ir galimybių nepriklausančių aplinkybių.