PIRKINIŲ PRISTATYMAS

 1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytus pirkinius pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu užsakymo patvirtinimo „Michaelson Boutique“ elektroninėje parduotuvėje metu.

 2. Pirkinius atsiimti galima žemiau nurodytu adresu:

  „MICHAELSON boutique HOTEL“, Žvejų g. 18 A, Klaipėda

  (II - VI 12:00 - 20:00)

 3. Pirkinius atsiimti galima aukščiau nurodytu adresu ir laiku iš karto po užsakymo patvirtinimo internetinėje parduotuvėje.

 4. Pirkinius atsiimti gali tik asmenys, kuriems virš 20 metų. Pirkinius įteikiantis asmuo turi teisę pareikalauti, kad pirkinius atsiimantis asmuo pateiktų amžių patvirtinantį dokumentą. Tuo atveju kai pirkinius siekiantis atsiimti asmuo yra jaunesnis nei 20 metų, pirkiniai yra grąžinami Pardavėjui, o sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami į jo sąskaitą per 14 d.

 5. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių ir terminų pažeidimo pirkinių atsiėmimo metu.

 6. Pirkėjams, kurie negali atsiimti pirkinių aukščiau nurodytu adresu, suteikiame galimybę naudotis kurjerių paslaugomis, kurios yra apmokamos atsiskaitymo metu „Michaelson Boutique“ elektroninėje parduotuvėje. Pirkiniai kurjeriui paruošiami per 1 – 2 d. nuo užsakymo patvirtinimo.

 7. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių ir terminų pažeidimo pirkinių pristatytų kurjeriu atsiėmimo metu, bei nuo Pirkėjo pasirinkto kurjerio terminų pažeidimo ir / arba paslaugų kokybės prekių pristatymo metu.

 8. Kai be svarių priežasčių Pirkėjas pirkinių atsiėmimo / pristatymo metu atsisako juos priimti, Pardavėjas turi teisę pareikalauti, kad Pirkėjas padengtų pirkinių grąžinimo išlaidas.

 9. Jei Pirkėjas priėmęs pirkinius pastebi neatitikimą ir / arba defektus, turi teisę nedelsiant (ne vėliau kaip per 24 val. nuo atsiėmimo / pristatymo) apie tai informuoti Pardavėją elektroniniu paštu (nurodant užsakymo numerį, pirkinių pavadinimus ir kiekį, grąžinimo priežastį). Pardavėjas, įvertinęs gautą elektroninį laišką, padengia neatitinkančių ir / arba netinkamos kokybės pirkinių grąžinimo kurjeriu išlaidas tuo atveju kai prašymas yra tenkinamas. Pirkiniai turi būti grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo jų gavimo dienos. Grąžinant pirkinius būtina laikytis šių sąlygų: pirkinys turi būti nenaudotas, nepraradęs prekinės išvaizdos, išsaugota originalioji pakuotė. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamą pirkinį, jei buvo nesilaikoma grąžinimo sąlygų.

 10. Pirkėjui tenkinamai grąžinus pirkinius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už juos sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų nuo jų gavimo dienos. Pardavėjas pasileka teisę visų pirma pasiūlyti Pirkėjui pakeisti grąžintus pirkinius analogiškais nepažeistos kokybės pirkiniais, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsniu.

 11. Šios taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Patirti nuostoliai atlyginami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

 12. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo tik tuo atveju, kai jų įvykdyti neįmanoma dėl nuo Šalių valios ir galimybių nepriklausančių aplinkybių.