UŽSAKYMŲ PRISTATYMAS

  1. Nedelsiant po vyno užsakymo „Vyno Valanda“ internetinėje parduotuvėje patvirtinimo, prekes asmenys, kuriems jau yra virš 20 metų, atsiimti gali nurodytu adresu, II - V, 14:00 – 20:00 val.:

    „Drobės Fabrikas“, Drobės gatvė 62, LT-45188 Kaunas

  2. Tuo atveju, kai atsiimti prekių aukščiau nurodytu adresu negalite, suteikiame galimybę naudotis kurjerių paslaugomis, kurių 3,50 eur kaina yra įtraukiama prieš užsakymo internetinėje parduotuvėje patvirtinimą. Prekės kurjeriui paruošiamos per 1 – 2 d. nuo užsakymo patvirtinimo.

  3. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl Pirkėjo pasirinkto kurjerio paslaugų kokybės ir / arba terminų pažeidimo. Kai Pirkėjas atsisako priimti prekes dėl pasirinkto kurjerio paslaugų kokybės ir / arba terminų pažeidimo, Pardavėjas turi teisę pareikalauti, kad Pirkėjas padengtų jų grąžinimo išlaidas.

  4. Prekes įteikiantis asmuo turi teisę pareikalauti, kad prekes atsiimantis asmuo pateiktų amžių patvirtinantį dokumentą. Tuo atveju, kai prekes siekiantis atsiimti asmuo yra jaunesnis nei 20 metų, prekės yra grąžinamos Pardavėjui, o sumokėti pinigai yra grąžinami į Pirkėjo sąskaitą per 14 dienų.

  5. Jei priėmęs prekes Pirkėjas pastebi neatitikimą su „Vyno Valanda“ internetinėje parduotuvėje patvirtintu užsakymu, turi teisę nedelsiant (ne vėliau kaip per 24 val.) apie tai informuoti Pardavėją elektroniniu paštu (prisegant neatitikimą įrodančias nuotraukas, nurodant užsakymo numerį, prekių pavadinimus ir kiekį, grąžinimo priežastį). Pardavėjas, įvertinęs gautą elektroninį laišką, nedelsiant (ne vėliau kaip per 24 val.) įsipareigoja susisiekti su Pirkėju ir padengti neatitinkančių ir / arba netinkamos kokybės prekių grąžinimo kurjeriu išlaidas tuo atveju kai prašymas yra tenkinamas.

  6. Pirkėjui tenkinamai grąžinus užsakymą neatitinkančias prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už jas sumokėtus pinigus per 14 dienų nuo jų gavimo datos. Pardavėjas pasileka teisę visų pirma pasiūlyti Pirkėjui pakeisti grąžintas prekes užsakymą atitinkančiomis prekėmis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsniu.

  7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklėmis, visi nesutarimai, kilę dėl jų vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos Įstatymų nustatyta tvarka. Patirti nuostoliai atlyginami Lietuvos Respublikos Teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

  8. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo tik tuo atveju, kai jų įvykdyti neįmanoma dėl nuo Šalių valios ir galimybių nepriklausančių aplinkybių.