PRIVATUMAS IR ATSISKAITYMAS INTERNETINĖJE ERDVĖJE

 

  1. Naudojantis ir diegiant elektronines paslaugas Lietuvoje privaloma laikytis Lietuvos Respublikos Paslaugas reglamentuojančių teisės aktų, Lietuvos Respublikos Teisės aktų, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso.

  2. Patvirtindamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas privalo patvirtinti susipažinimą ir sutikimą su bendrosiomis taisyklėmis, reglamentuojančiomis jam priklausančią asmeninę informaciją.

  3. Pardavėjas yra atsakingas už Pirkėjo asmeninės informacijos neatskleidimą tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra pilnai atsakingas už elektroninėje parduotuvėje pateiktų asmeninių duomenų teisingumą. Kai Pirkėjas pateikia neteisingus duomenis, Pardavėjas turi teisę pareikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo, laikantis Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo.

  4. Tuo atveju, kai Pirkėjas intenciškai siekia pakenkti elektroninės parduotuvės veiklai ir / arba pažeidžia kitas bendrosiomis taisyklėmis apibrėžtas nuostatas, Pardavėjas turi teisę nutraukti paslaugų teikimą Pirkėjui, laikantis Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo.

  5. Alkoholinius gėrimus Lietuvoje turi teisę įsigyti tik asmenys, kuriems jau yra virš 20 metų.

  6. Atsiskaitymas elektroninėje parduotuvėje vykdomas naudojantis įdiegtomis OPAY ir PayPal platformomis. Prekių kainos nurodomos eurais su PVM.