PRIVATUMAS IR ATSISKAITYMAS

  1. Įdiegiant „Michaelson Boutique“ elektroninę parduotuvę ir ja naudojantis privaloma laikytis šių Taisyklių, parengtų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir poįstatyminiais aktais bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

  2. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas naudotis „Michaelson Boutique“ elektronine parduotuve ir gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

  3. Patvirtindamas pirkimą ar registraciją „Michaelson Boutique“ elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas privalo susipažinti ir patvirtinti sutikimą su šiomis Taisyklėmis.

  4. Pirkėjas yra pilnai atsakingas už „Michaelson Boutique“ elektroninėje parduotuvėje registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia neteisingus duomenis, Pardavėjas įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

  5. Pirkėjas atsakingas už savo prisijungimo duomenų neatskleidimą tretiesiems asmenims. Jei tretieji asmenys daro veiksmus „Michaelson Boutique“ elektroninėje parduotuvėje iš Pirkėjo paskyros, Pardavėjas tokią situaciją priima, kaip Pirkėjo sąmoningai daromus veiksmus.

  6. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitas šiomis Taisyklėmis apibrėžtas nuostatas, Pardavėjas turi teisę nutraukti paslaugų teikimą Pirkėjui.

  7. Registruotis „Michaelson Boutique“ elektroninėje parduotuvėje turi teisę tik asmenys nuo 20 metų.

  8. Atsiskaitymas „Michaelson Boutique“ elektroninėje parduotuvėje vykdomas naudojantis įdiegtomis OPAY ir PayPal platformomis.

  9. Pirkinių kainos nurodomos eurais su PVM.